De zaak Dave Roelvink

Hoe een advocaat nog weleens van pas kan komen na rijden onder invloed

Je staat op een feestje en bent met de auto. Het is iets te gezellig en tegen beter weten in besluit je toch om jezelf te laten verleiden door een paar glazen alcohol. Alhoewel je nog zo is bijgebracht om niet met alcohol achter het stuur te stappen, ben je dit inmiddels al lang vergeten en heeft een gevoel van hoogmoed bezit van je genomen. Tot het een keer fout gaat en de politie je in het vizier heeft gekregen, zoals bij Dave Roelvink. Wat gebeurt er als je zijn voorbeeld neemt en wat zijn de juridische consequenties?

Dave Roelvink

Op zaterdag 18 augustus jl. werd Dave Roelvink door de politie klemgereden nadat hij zich – naar het lijkt – als kamikazepiloot had gedragen door met 180 km/h te rijden op een weg waar dat maar 100 km/h mocht. Wat bleek: hij had te diep in het glaasje gekeken en ruim tweeëneenhalf keer de toegestane hoeveelheid  alcohol genuttigd. Als gevolg hiervan is zijn  rijbewijs ingevorderd en kan hij nog diverse boetes verwachten.

Toegestane hoeveelheid

Bij 20 tot 25% van de verkeersongevallen is er drank in het spel. Het is dus duidelijk dat alcohol en verkeer niet samengaan. Wanneer je minder dan vijf jaar je rijbewijs hebt en dus beginnend bestuurder bent, geldt in het verkeer een limiet van 0,2 promille. Dit lijkt misschien veel, maar overschat jezelf niet. Mannen bereiken dit percentage al na het drinken van ongeveer één glas en vrouwen zelfs al bij minder dan één glas. Indien je onder de groep ervaren bestuurders valt en meer dan vijf jaar in het bezit bent van een rijbewijs, geldt een limiet van 0,5 promille. Mannen bereiken dit percentage bij het drinken van circa twee glazen alcohol binnen een uur tijd en vrouwen wederom al bij iets minder.

Strafrechtelijke consequenties

Heb je jezelf net als Dave toch in de vingers gesneden, dan zul je naast spijt eventueel ook een hoop andere gevolgen ondervinden. Rijden onder invloed is volgens het Nederlands strafrecht geen overtreding, maar een  misdrijf. Dit blijkt uit artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994. De straf die opgelegd kan worden is natuurlijk afhankelijk van de hoogte van het alcoholpromillage in je bloed. Bij beginnende bestuurders wordt het  rijbewijsingevorderd bij een promillage van 0,8 of hoger en bij ervaren bestuurders bij een promillage van 1,3 of hoger.De officier van justitie dient binnen tien dagen na de  invordering te beslissen of je je rijbewijs terugkrijgt of dat het blijft ingevorderd. Als hij binnen tien dagen geen beslissing neemt, dan krijg je in elk geval je rijbewijs terug.Beslist de officier van justitie dat je je rijbewijs niet terug krijgt, dan kun je een klaagschrift weigering teruggave inbeslaggenomen goederen indienen bij de rechtbank die vervolgens hierop dient te beslissen.Verder kan het Openbaar Ministerie (hierna: OM) beslissen je te dagvaarden om voor de politierechter te verschijnen. Het ontvangen van een dagvaarding kan flink schrikken zijn. De straf die een politierechter kan opleggen voor rijden onder invloed is een maximale boete van  €8.200,-, een werkstraf en/of gevangenisstraf van maximaal zes maanden. Heb je daarnaast een verkeersongeval veroorzaakt met alcohol op, dan kan de gevangenisstraf zelfs oplopen tot 3 jaar, indien daarbij ook iemand om het leven is gekomen.Deze straffen kunnen ook voorwaardelijk worden opgelegd. Dit houdt in dat je niet hoeft te betalen, te werken of vast te zitten, mits je je gedurende een proeftijd van meestal 2 jaren niet nogmaals schuldig maakt aan een strafbaar feit.Het is dan ook raadzaam in ieder geval een advocaat te raadplegen en zo mogelijk mee te nemen naar zitting. De advocaat kan het dossier opvragen en bekijken of er nog argumenten te bedenken zijn om de zaak tot een goed einde te brengen.Het OM kan ook beslissen je een  strafbeschikking aan te bieden. Dit kan in geval van een promillage tussen de 0,8 en 1,3.Een strafbeschikking is een soort boete, maar deze is wel terug te zien op je strafblad. Dit is omdat betaling van een strafbeschikking wordt gezien als een schuldbekentenis.Een strafblad kan consequenties hebben bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).Het is dus goed om te overleggen met een advocaat of het wijsheid is om deze te betalen of niet.Indien je een strafbeschikking niet betaalt zul je alsnog worden gedagvaard en voor de rechter dienen te verschijnen.Tenzij je advocaat in het dossier goede argumenten ziet voor een verzoek aan de officier van justitie om de kwestie te seponeren, oftewel af te doen zonder enige consequentie.

Bestuursrechtelijke consequenties

Wanneer je bent gepakt met alcohol op achter het stuur, kun je naast de strafrechtelijke consequenties ook bestuursrechtelijke consequenties verwachten.Zo kan het  Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna:  CBR) vanaf een promillage van 0,8 een educatieve maatregel opleggen in de vorm van een verplichte cursus over verantwoord rijgedrag. Vanaf een promille van 1,3 kan het CBR een onderzoek laten uitvoeren naar de rijgeschiktheid vanwege alcohol. Dit is de zwaarste maatregel die opgelegd kan worden. Tegen een beslissing van het CBR kun je bezwaar maken. Als je niet meewerkt aan een cursus of onderzoek van het CBR, dan kan je rijbewijs ongeldig worden verklaard.

Je bent gepakt met alcohol achter het stuur, wat nu?

Is je rijbewijs  ingevorderd, heb je een dagvaarding ontvangen of heb je een  maatregel van het CBR opgelegd gekregen? Wij helpen je graag bij het bestuderen van de stukken, het terugkrijgen van je rijbewijs, het adviseren over een strafbeschikking of het voorbereiden en bijwonen van een zitting bij de politierechter.Bel of mail ons voor een vrijblijvend overleg over de mogelijkheden! Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 020-308 0085 of info@vanessen-advocaten.nl.NB: De persoon op de afbeelding is niet Dave Roelvink[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Geschreven op:
28/8/2018

ANDERE ARTIKELEN

29/6/2017

Vrijspraak voor "mastermind" gewapende overval te Zoetermeer

3/7/2017

Vrijspraak voor opzettelijk aanwezig hebben grote hoeveelheid harddrugs

5/3/2015

DE POLITIEKE VAL VAN OPSTELTEN EN TEEVEN