Dit is een overval!

Is de werkgever aansprakelijk voor de schade van de werknemer?

Nadat op vrijdag 22 april jl. wederom een buschauffeur van vervoersbedrijf Arriva werd overvallen besloten de buschauffeurs van Arriva te gaan staken. Na overleg tussen de buschauffeurs en Arriva zal er voortaan ‘s avonds in elke bus een beveiliger aanwezig zijn.

Niet alleen OV-personeel heeft regelmatig te maken met geweld, maar ook supermarktmedewerkers, hotelmedewerkers, juweliers, ambulancepersoneel en bankmedewerkers hebben regelmatig te kampen met geweld tijdens werktijd.

In lang niet alle gevallen is het voor de werknemer mogelijk om de veroorzaker van de schade aansprakelijk te stellen, nu deze personen uit handen van politie en justitie weten te blijven. Al snel doet dan de vraag rijzen of de werknemer de werkgever aansprakelijk kan stellen voor de door hem geleden schade.

In hoeverre bent u als werkgever aansprakelijk voor de schade die uw werknemer lijdt door geweld?

Op grond van artikel 7:658 BW is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkgever is niet aansprakelijk indien hij heeft bewezen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer. Indien de werknemer heeft aangetoond dat hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden, is het aan de werkgever om te bewijzen dat hij heeft voldaan aan de op hem rustende zorgplicht.

In veel gevallen zal de werknemer eenvoudig kunnen aantonen dat hij schade heeft geleden door geweld tijdens zijn werk. Deze bewijslastverdeling zorgt ervoor dat de werkgever zich in een moeilijkere bewijspositie bevindt.

Uit de jurisprudentie blijkt dat voor u als werkgever een aantal factoren van belang zijn bij de invulling van de op u rustende zorgplicht.

Zo dient onder andere gekeken te worden naar de branche waarin u opereert, de locatie van uw bedrijf, de bouwtechnische staat van de bedrijfsruimte en het tijdstip waarop de werknemers de werkzaamheden uitvoeren. Tot slot dient beoordeeld te worden of de werknemers geïnstrueerd zijn over de handelswijze tijdens een geweldssituatie.

Bij de beoordeling van deze factoren is het van belang dat men niet op grond van één van deze factoren kan concluderen dat de werkgever wel of niet heeft voldaan aan de zorgplicht ex artikel 7:658 BW.

Indien u als werkgever twijfelt over de werkomgeving en uw eventuele aansprakelijkheid, dan kunt u bij ons advies inwinnen. Immers is voorkomen beter dan genezen!

Maak gerust een afspraak met één van onze medewerkers. Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0) 20 3080085 of per e-mail op info@vanessen-advocaten.nl.

Dhr. J.E. Kötter

Juridisch medewerker Van Essen Advocaten

Geschreven op:
29/4/2016

ANDERE ARTIKELEN

24/5/2018

Inzet buitenlandse undercovers in Nederlandse (drugs)onderzoeken

14/3/2019

Het Zwaard van Damocles: Bevoegdheden burgemeester om woningen en bedrijfsruimten te sluiten steeds verder uitgebreid

28/2/2018

Rechterlijke machtiging oudere dame