Huiselijk geweld en de oplegging van een huisverbod en contactverbod

Het komt helaas in vrijwel iedere relatie voor: ruzie.
Bij sommige ruzies loopt de spanning hoog op, waardoor de politie betrokken raakt.
Vaak gebeurt dit doordat u, uw partner of de buren de politie bellen.

U wordt aangehouden door de politie en meegenomen naar het politiebureau voor een verhoor.
Voorafgaand en tijdens het verhoor is het belangrijk om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Wilt u meer informatie over het politieverhoor, neem dan vooral contact op met ons kantoor.

In veel gevallen kunt u het politiebureau al kort na het verhoor verlaten.
Maar wie denkt dat hij of zij dan naar huis kan terugkeren, komt dikwijls bedrogen uit.

In dit blog leest u over de maatregelen die in dit soort zaken aan u kunnen worden opgelegd, zoals het tijdelijk huisverbod en een contact- en/of gebiedsverbod. Nog belangrijker leest u wat u tegen deze maatregelen kunt doen.

Een tijdelijk huisverbod

Ten eerste wordt in dit soort zaken door de burgemeester vaak een tijdelijk huisverbod opgelegd voor de duur van 10 dagen. Dit betekent dat u gedurende 10 dagen niet naar huis mag terugkeren en bovendien geen contact mag opnemen met uw partner en eventuele kinderen.

De burgemeester is op grond van de Wet Tijdelijk Huisverbod bevoegd om een dergelijk huisverbod op te leggen. Op deze wijze tracht men een zogenaamde ‘afkoelingsperiode’ in te lasten en eventuele hulpverlening op te starten.

Vlak voordat u het politiebureau verlaat, wordt opeens een formulier in uw handen gedrukt waarop staat dat het verbod van kracht is. In sommige gevallen, wanneer bijvoorbeeld geen tijd is om de beschikking op te stellen, kan het huisverbod u zelfs mondeling worden aangezegd.

Het huisverbod dient in ieder geval de volgende zaken te bevatten:
– een omschrijving van de plaats en de duur waarvoor het geldt;
– de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot oplegging van het verbod;
– de namen van de personen ten aanzien van wie het verbod om contact op te nemen geldt.

De burgemeester kan het huisverbod verlengen tot maximaal 4 weken.
Indien u zich niet houdt aan het verbod, pleegt u bovendien een strafbaar feit waarop maximaal 2 jaren gevangenisstraf staat.

Op grond van de Wet Tijdelijk Huisverbod is de politie ook bevoegd om uw huis te betreden en uw huissleutels in te nemen, om zo te voorkomen dat u terugkeert naar huis.

Kortom: de Wet Tijdelijk Huisverbod geeft vergaande bevoegdheden aan de politie die zware gevolgen voor u hebben.
Gelukkig kan een advocaat voor u een beroepschrift indienen bij de rechtbank.
Voordat een dergelijk beroepschrift wordt behandeld bij de bestuursrechter bent u echter zo een aantal weken verder: het huisverbod kan tegen die tijd al ruim verstreken zijn.

Daarom kan er in het beroepschrift tevens worden verzocht om een voorlopige voorziening.
Het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen dient al binnen 3 dagen bij de voorzieningenrechter te worden behandeld.
De voorzieningenrechter kan het huisverbod schorsen, bijvoorbeeld tot de bestuursrechter een beslissing neemt op het beroepschrift.
Daarnaast doet de voorzieningenrechter vrijwel altijd direct uitspraak, maar in ieder geval binnen 24 uur.
Op die wijze weet u in ieder geval snel of u naar huis kan terugkeren.

Contactverbod

Maar, hiermee is het nog niet ten einde.

De ervaring leert dat in dit soort zaken ook vaak een gedragsaanwijzing op grond van artikel 509hh Wetboek van Strafvordering wordt opgelegd door de officier van justitie.

In feite is dit nog een zwaardere maatregel dan het huisverbod.
De officier van justitie kan een contact- en gebiedsverbod opleggen voor de duur van 90 dagen!
Dit betekent dat u 3 maanden lang niet naar huis kan terugkeren en bovendien geen contact mag hebben met uw partner en/of kinderen.
Het verbod kan driemaal worden verlengd, telkens voor een periode van 90 dagen, met als gevolg dat u geen deel kan uitmaken van uw gezin voor een zeer lange periode.

Ook wordt u in sommige gevallen gedwongen u te melden bij de politie en hulpverlening te accepteren.

Opnieuw is sprake van een zware maatregel, die wordt opgelegd nog voordat een rechter uw zaak heeft beoordeeld. Het is daarom niet gek dat deze gedragsaanwijzing soms onrechtvaardig aanvoelt, alsof u dubbel wordt gestraft.
Wanneer u dit gevoel hebt, kunt u met behulp van een advocaat beroep instellen tegen deze gedragsaanwijzing.
Hiervoor geldt geen termijn. Maar het is verstandig om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat die u hiermee van dienst kan zijn.

Conclusie

Indien aan u een huisverbod of gedragsaanwijzing is opgelegd, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Van Essen Advocaten. Mocht u worden verdacht van huiselijk geweld, bel gerust (020-3080085), wij kunnen u van dienst zijn!

Geschreven op:
24/4/2018

ANDERE ARTIKELEN

25/2/2019

Bedrog en oplichting, onlosmakelijk met elkaar verbonden!?

12/9/2019

U wordt verdacht van belastingfraude - wat nu?

30/1/2019

Bewijsrecht in zedenzaken