Integrale vrijspraak voor Murat K. in de Husky zaak voor liquidatie en granaataanslag

Pakt het Openbaar Ministerie de zaken Passage, Enclave en Husky op de juiste wijze aan?

Laat ik vooropstellen, dat wij als advocaten zeker niet blind zijn voor de ernst van de feiten waar het in deze zaken om gaat.Mensen hebben het leven gelaten of hebben in hevige angst verkeerd en (nabestaanden) hebben hiervan veel verdriet.Alleen hebben slachtoffers niets aan de veroordeling van de verkeerde personen.De vraag die bij mij al geruime tijd leeft, is of het OM wel door moet gaan met haar huidige werkwijze in dit soort onderzoeken van afrekeningen in het criminele milieu.De enorme en kostbare inzet van capaciteit op deze onderzoeken wordt namelijk niet door de rechtbank beloond met een veroordeling van de vermeende daders zo leert men uit zowel de Enclave - (o.a. liquidatie van de heer Endstra) als de Husky zaak (liquidatie van Hakki Y.) En dat is niet zonder reden.Deze werkwijze van het OM in relatie tot het gisteren uitgesproken vonnis in de zaak tegen Murat K., waarin hij gisteren integraal werd vrijgesproken zal ik in dit blog nader beschouwen om tot de conclusie te komen dat deze werkwijze dient te worden herzien.U treft deze uitspraak (geanonimiseerd) hier aan.

De (on)zin van vervolging van verdachten voor zeer oude feiten

Allereerst valt in de Husky zaak op, dat het gaat om zeer gedateerde feiten.De liquidatie en de granaataanslag dateren van 2006 en de verdenking van bedreiging en mishandeling van 2009.Het overgrote deel van het dossier is in de periode 2006/2007 al ontstaan en desalniettemin wacht het OM met vervolgen tot 2015!Volgens cliënt is de reden voor de keus van het OM voor deze late vervolging in 2015, zijn weigering in dat jaar om over verdachten in Enclave belastende verklaringen af te leggen.Een standpunt dat het OM overigens stellig betwist.Wat daar verder van zij. Als het OM ervoor kiest, een dossier zo lang op de plank te laten liggen alvorens een verdachte te gaan vervolgen, is de vraag wat een verdachte nog tegen allerlei aantijgingen in kan brengen. Je hebt het immers over feiten die meer dan 10 jaar oud zijn.Wat weet een verdachte nog over die nacht? Hij kan geen alibi meer verschaffen.Weet hij überhaupt nog precies wat hij in die periode deed?Kan hij 10 jaar later nog goed uitleggen wat hij in een bepaald getapt gesprek bedoeld heeft te zeggen?Zijn getuigen nog vindbaar?Wat weten zij nog te vertellen over die nacht?En is hun herinnering nog wel betrouwbaar na al die jaren?Mogelijk ontlastende telecomgegevens zijn niet meer op te vragen, omdat deze maar een paar maanden worden bewaard.Weet überhaupt een verdachte nog welke telefoon(s) hij destijds in bezit had?Kortom, het is onverantwoord een dossier zonder goede reden zo lang te laten liggen zonder de verdachte tijdig de gelegenheid te bieden om op de aantijgingen te reageren en mogelijk zijn onschuld aan te tonen. Immers kan justitie dan snel verder op zoek naar de echte dader. Want nogmaals: niemand zit te wachten op de veroordeling van de verkeerde persoon.

Inzet 'kroon' getuigen met een duidelijk belang belastend te verklaren over anderen

Dan de inzet van een tweetal getuigen in deze Husky zaak wiens verklaringen we ook zagen in de Passage - en de Enclave zaak.Ik noem ze gemakshalve de getuigen Azem D. en Hidr K. Volgens het OM zijn het formeel geen kroongetuigen, vandaar de aanhalingstekens.Het zijn wel getuigen waar vrijwel de gehele bewijsconstructie van het OM op wordt gebaseerd.Beide heren beschikken zelf overigens een fors strafblad.De verklaringen van de heer Hidr K. In het geval van K. is het bijzonder te noemen dat hij over werkelijk iedereen over wie hem vragen worden gesteld allerlei mededelingen kan doen tot in detail.Mededelingen over strafbare dingen die die personen zouden hebben uitgehaald.Maar wanneer je hem op een ander moment opnieuw hierover vragen stelt, krijg je steeds weer een ander verhaal te horen. Tot op het bizarre af.En hoe getuige K. aan die informatie komt is ook nogal wonderlijk voor iemand die bepaald niet geliefd was bij de personen over wie hij verklaart. Desondanks zou werkelijk iedereen hem hun diepste strafbare geheimen toevertrouwen. Feitelijk neemt hij echter niets waar, want hij is er nooit bij als iets strafbaars wordt gepleegd.De vele verklaringen van deze getuige lezende, vraag je je als advocaat echt af waar het onderzoeksteam onder leiding van het OM mee bezig is.Zelfs een kind ziet, dat deze persoon maar wat graag alles vertelt wat en hoe de politie het maar wil horen in ruil voor een nieuw leven op kosten van onze Staat. Een leven dat hij gezien zijn eigen strafbaar gedrag en gezien zijn niet geliefde acties binnen het milieu, ook hard nodig heeft.Na een dagdeel verhoor had de politie danwel het OM  jaren geleden mijns inziens al moeten ingrijpen en concluderen: met deze persoon werken we niet verder.Desondanks wordt deze getuige keer op keer 'uitgemolken' in welk onderzoek dan ook, om vervolgens door de rechtbank keer op keer onbetrouwbaar te worden geacht, zoals in Enclave en dan nu in de Husky zaak zoals je kunt lezen in het vonnis.En eerder in de Passage zaak zijn zijn verklaringen terzijde geschoven en niet gebruikt voor bewijs. Ook dat is natuurlijk niet voor niets.De verklaringen van de heer Azem D. In het geval van getuige de heer D. was de situatie nog wat bonter.De verdediging heeft de rechtbank er namelijk van kunnen overtuigen, dat D. ook een belang had om belastend te verklaren over onze cliënt.Want hoewel het OM probeerde de telecomgegevens in deze zaak zo te presenteren aan de rechtbank dat onze cliënt schuldig leek aan de liquidatie, is na langdurig onderzoek door ons kantoor in allerlei opgevraagde oude telecomgegevens, oude politiedossiers enzovoort, gebleken dat niet onze cliënt, maar de heer D. zelf waarschijnlijk de dader was.Zijn telefoons en niet die van cliënt bleken namelijk op plaats delict te zijn, ten tijde voorafgaand en na de liquidatie.Niet een van de telefoons van cliënt en ook niet de telefoon die aan cliënt werd toegeschreven.Maar niet D. werd vervolgd, nee de rechtbank werd gevraagd de verklaringen waarin D. wees naar cliënt serieus te nemen en cliënt te veroordelen.Terwijl ook deze D. in ieder verhoor steeds weer andere verhalen vertelde en er dus een duidelijke aanwijzing was dat ook deze getuige niet de waarheid sprak.

Onjuist presenteren onderzoeksresultaten door het OM

Want wat ik in deze, maar ook in een aantal andere zaken heb gezien, is dat er eigenlijk gewoon vaak geen objectief bewijs is.Maar desondanks wordt op alle mogelijke manieren door het OM geprobeerd om zaken zo te presenteren dat je mogelijk onschuldige cliënt schuldig lijkt.Het vergt vervolgens een enorme inzet van een heel advocatenteam en de bereidwilligheid om dat allemaal maar pro deo te doen, om deze vaak zorgvuldig in elkaar gezette presentaties (oftewel strafdossiers) te ontleden en een andere werkelijkheid aan de rechter te laten zien.Zo was in deze Husky zaak bijvoorbeeld een nummer aan cliënt toegeschreven, dat eigenlijk aan een ander toebehoorde.Gesteld werd dat cliënt echter dit nummer gebruikte ten tijde van de liquidatie.Maar op de logische vraag van onze kant aan het OM, of dan destijds was onderzocht op welke locatie dat nummer ten tijde van de liquidatie uitpeilde, oftewel zich bevond, kregen we het antwoord dat dit niet zou zijn onderzocht.Hoe kun je nu iemand beschuldigen van moord en jaren onderzoek verrichten, zonder even bij de Provider op te vragen waar dit nummer ten tijde van de liquidatie dan uitpeilde?Daarentegen komt het OM met een lang en complex verhaal in het dossier voorzien van allerlei (onjuiste) aannames waarom cliënt op basis van deze gegevens toch de dader moet zijn.Bij eerste lezing lijkt hij dan ook schuldig. En op deze manier heeft deze cliënt tot hij naar ons overstapte maar liefst 2 jaar onschuldig vastgezeten voor deze zaak!Vervolgens hebben wij op instigatie van onze cliënt een 10 jaar oud strafdossier van hem uit de archieven van de rechtbank weten te krijgen, waarin we gewoon wel degelijk stukken vonden waaruit bleek dat ter onderzoek van deze liquidatie de locatie van dit telefoonnummer ten tijde van de liquidatie was opgevraagd.Hoe dit nu ineens kon en waar de resultaten van dit onderzoek dan waren gebleven, kregen we van de officier geen antwoord op.Mogelijk was dus al van begin af aan bekend dat cliënt helemaal niet de dader kon zijn geweest. Maar die stukken zijn uit het dossier gelaten.

Conclusie: werkwijze van het OM in dit soort zaken dient te worden bezien

Dit is slechts een kleine greep uit de manier waarop het OM dit onderzoek heeft aangepakt.Natuurlijk begrijp ik, dat het OM grote boeven wil vangen en baalt als sommigen de dans ontglippen.Maar desondanks moet de kwaliteit van het recherchewerk en dat van een officier hoog blijven.Als er gewoon geen bewijs is in een zaak, laat die zaak dan voor het wat is en zet je geld en capaciteit in op zaken die wel haalbaar zijn.Ik zie die capaciteit als burger dan liever ingezet worden op zaken waarin onschuldige burgers buiten het criminele milieu slachtoffer zijn van verkrachting, moord, overvallen.Zaken die met diezelfde inzet mogelijk wel worden opgelost.Niet in het wespennest van afrekeningen in het criminele milieu waarbij de "getuigen" uit dit milieu ter voorkoming van hun eigen vervolging of in ruil voor een nieuw leven op kosten van de Staat met de vinger naar mogelijk onschuldige daders wijzen.En niet in het zo presenteren van onderzoeksresultaten dat iemand schuldig lijkt die het helemaal niet blijkt te zijn.Daar heeft niemand, zeker de nabestaanden, iets aan.Ook doet dit afbreuk aan de fundamenten van onze rechtstaat waarbij officieren van justitie nog steeds aan waarheidsvinding horen te doen.Niet aan het verzekeren van een glorierijke carrière binnen het OM door het 'winnen' van zaken ten koste van deze waarheidsvinding.Mr. Marielle van Essenin samenwerking met Mr. Justin KötterZie ook:https://panorama.nl/misdaad/murat-k-vrijgesproken-van-moord-op-hakki-yesalkagithttps://www.bd.nl/tilburg-e-o/murat-k-vrijgesproken-van-liquidatie-mahlerstraat-in-tilburg~a9a839aa/

Geschreven op:
14/11/2018

ANDERE ARTIKELEN

5/9/2019

BTW carrousel: fraude of geen fraude?

21/12/2016

Vrijspraak in een grootschalige fraudezaak

19/2/2019

U heeft gereden onder invloed! Of toch niet?