KENTEKENS MASSAAL OPGESLAGEN DOOR POLITIE

Op dit moment hangen ongeveer op 400 plekken in Nederland camera’s boven de weg van de politie.
Iedere auto die onder zo’n camera doorrijdt wordt geregistreerd door het zogenaamde automatic number plate recognition-systeem (ANPR).
Wanneer een kenteken een hit oplevert in verband met een openstaande verkeersboete of erger, krijgt de politie een melding.
De politie weet dan precies waar het gescande kenteken rijdt en kan direct besluiten achter de auto aan te rijden om de bestuurder staande te houden.
Indien het kenteken geen hit oplevert wordt de registratie direct verwijderd.

Dit zal hoogstwaarschijnlijk veranderen.
Dit najaar stemt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel dat de politie de bevoegdheid geeft ANPR-gegevens vier weken lang op te slaan.
De politie kan dan in deze ANPR-registraties gaan neuzen.
Het wetsvoorstel krijgt steun van een ruime meerderheid van de Tweede Kamer.
De kans is daarom groot dat de politie dit nieuwe wapen in handen krijgt.

Ik vraag mij af of deze wijze van opsporing effectief is.
Doorgewinterde beroepscriminelen gebruiken doorgaans gestolen auto’s of kentekenplaten bij het plegen van strafbare feiten.
Mijn verwachting is dan ook dat de politie met het registreren van kentekenplaten juist onschuldige burgers in het vizier krijgt.
Daarnaast blijkt uit politieonderzoek in 2013 dat in Nederland tienduizenden auto’s rondrijden met valse kentekenplaten.
Ook het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelde eerder al dat het ANPR-systeem weinig effectief is bij de opsporing van misdaad (Sander Flight en Paul van Egmont, Hits en hints. De mogelijke meerwaarde van ANPR voor de opsporing. DSP Groep, November 2011).

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen kan de politie precies zien waar uw auto de afgelopen 4 weken heeft gereden.
Hierdoor krijgen agenten een vergaand beeld van uw privéleven.
Critici zoals de Piratenpartij en Privacy First stellen dat het massaal registreren van kentekens van onschuldige burgers in strijd is met het recht op privacy.
Daarbij is het goed mogelijk dat het wetsvoorstel in strijd is met Europese rechtspraak.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in 2013 dat de massale opslag van datagegevens een ernstige inbreuk oplevert op de privacy van burgers.
Het Hof eist daarom waarborgen voordat een dergelijke inbreuk kan worden toegestaan (Hof van Justitie, 17 oktober 2013, C-291/12).
Het wetsvoorstel geeft in mijn optiek onvoldoende blijk van dergelijke garanties.

Met dit wetsvoorstel wordt iedere burger een potentiële verdachte; een zeer zorgelijke ontwikkeling.

Big Brother is watching you!

mr. Zahra Boufadiss

Geschreven op:
30/8/2016

ANDERE ARTIKELEN

12/11/2019

IMPORTANT DUTCH COURT DECISION AGAINST FACEBOOK NETHERLANDS / IRELAND

29/11/2017

Vrijspraak voor mishandeling: ontbreken van opzet

20/7/2016

WETSVOORSTEL VERBOD VERHEERLIJKING TERRORISME OPNIEUW VOL VAN ONDUIDELIJKHEDEN