Particuliere autoverkoop: waar moet u op letten bij de aanschaf van een tweedehands auto?

Particuliere autoverkoop: waar moet u op letten bij de aanschaf van een tweedehands auto?

In een recente uitspraak van de Rechtbank Limburg buigt de rechter zich over de vraag of een auto van 17 jaar oud op de datum van het sluiten van de koopovereenkomst gebreken vertoonde zonder dat koper daarvan op de hoogte was. En zo ja, of die gebreken dan vernietiging of ontbinding van de koopovereenkomst zouden rechtvaardigen.

De casus

Op 30 april 2016 raken twee heren aan de praat in een café. Het gesprek komt op een Mercedes-Benz van 17 jaar oud die te koop staat. De auto is van een bekende van een van de heren, waarbij hij bemiddelt in de verkoop. Er is interesse in de auto, dus de heren besluiten samen bij de auto te gaan kijken, die een paar straten verderop in een garagebox staat. Nadat de koper de auto heeft bekeken, wordt de deal direct ter plaatse gesloten. Het aanschafbedrag wordt twee dagen later, op 2 mei 2016, per bankoverschrijving door koper aan verkoper betaald.

Drie dagen later, op 5 mei 2016, wordt de auto geleverd. Althans dat was de bedoeling, want na een nadere inspectie en een testritje, weigert koper de auto in ontvangst te nemen. Hij zegt dat er zichtbare en onzichtbare gebreken aan kleven. Hij stapt naar de rechter en wil zijn geld terug. Koper stelt dat de overeenkomst vernietigd moet worden, omdat er sprake is van dwaling en/of bedrog doordat de auto niet aan zijn verwachtingen voldeed en de verkoper daarvan op de hoogte had moeten zijn. Daarnaast is er volgens de koper sprake van een tekortkoming in de nakoming, omdat de verkoper de verplichtingen uit de koopovereenkomst niet is nagekomen (namelijk het leveren van een auto zonder gebreken).

Het oordeel van de rechter

De koper is van mening dat hij de auto op 30 april nooit goed heeft kunnen inspecteren, omdat deze maar half uit de garagebox was gereden. Daarnaast was het al schemerig. Verkoper betwist uitdrukkelijk dat dat het geval is. Het was op klaarlichte dag rond een uur of 16:00 en de auto is volledig uit de garagebox gehaald. De rechter zegt hierover dat het de verantwoordelijkheid van de koper is om een auto van 17 jaar visueel in ieder geval goed te inspecteren. Dus zelfs als de auto niet uit de garagebox zou zijn gehaald, zou dat niet betekenen dat de koper geen mogelijkheid heeft gehad om de auto visueel te inspecteren. Voor wat betreft zichtbare gebreken (in dit geval wat lakschade) geldt dus gewoon: de koper had beter moeten opletten.

Daarnaast zou er volgens koper ook sprake zijn van niet direct zichtbare gebreken, zoals een benzinelek, lekkende uitlaat, een lekkage aan de cardanas, een bonkende automaat en een onregelmatige kilometerstand op de teller. De benzinelek is door de verkoper overigens erkend en ook verholpen. Voor wat betreft de uitlaat, de cardanas en de automaat zegt de rechter dat koper deze gebreken op geen enkele manier hard heeft kunnen maken. De getuigen die hij had meegenomen tijdens de aflevering van de auto kunnen niet als deskundigen worden aangemerkt, dus daarom wordt er aan hun verklaringen geen waarde gehecht. Daartegenover staat dat de verkoper, nadat koper de auto had geweigerd, de auto alsnog naar een garage heeft gebracht om te laten inspecteren. De vermeende gebreken zijn tijdens die inspectie niet aangetroffen.

Voor wat betreft de onregelmatige kilometerstand op de teller zegt koper dat de teller in het verleden zou zijn teruggedraaid. Hij baseert dat op een rapport van de RDW waarin staat dat de teller op 13 april 2006 op 52.829 kilometer stond en een jaar later op 48.664 kilometer. Verkoper stelt echter dat er sprake is geweest van een verschrijving en heeft daarom bij de RDW een gemotiveerd verzoek ingediend om dit aan te passen. De RDW heeft dat verzoek gehonoreerd, haar oordeel aangepast en de kilometerstand gecorrigeerd. Om die reden vindt de kantonrechter het aannemelijk dat er inderdaad sprake is geweest van een verschrijving, te meer omdat een deskundige instantie als RDW niet zomaar een oordeel zou wijzigen.

Tenslotte zegt koper nog dat de verkoper een garantie zou hebben afgegeven door te zeggen dat “hij zijn handen in het vuur zou steken” voor deze auto. Verkoper zegt op zijn beurt dat hij alleen maar zou hebben gezegd dat de auto “voor zijn leeftijd” nog in prima staat zou verkeren. De rechter zegt hierover dat zelfs als dit al als een garantiestelling zou worden aangemerkt, dat daarmee de niet zichtbare gebreken dan niet zijn komen vast te staan. Een garantiestelling zou daar dus geen verandering in brengen. Voor wat betreft de lakschade is de rechter van oordeel dat dit een gebrek is van een dusdanig geringe aard, dat daar geen juridische consequenties aan verbonden kunnen. Met andere woorden: lakschade aan een auto van 17 jaar, wat ook nog eens door koper zelf geïnspecteerd had moeten worden, is niet voldoende om te kunnen zeggen dat de auto gebrekkig is.

Kortom, de rechter is van oordeel dat er geen juridisch relevante gebreken aan de auto kleven, waardoor er geen sprake kan zijn van dwaling of bedrog. Ook is er volgens de rechter geen sprake van een tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst.

Conclusie en tips

Uit deze uitspraak leert men dat het bij de koop en verkoop van een tweedehands auto tussen particulieren belangrijk is om de auto goed te inspecteren alvorens de koop daadwerkelijk wordt gesloten. Als een tweedehands auto achteraf gebreken vertoont, dan trekt de koper meestal aan het kortste eind, omdat hij moet bewijzen dat gebreken al bestonden op het moment van verkoop en de verkoper daar van op de hoogte was of behoorde te zijn. Zorg er daarom voor dat u de auto allereerst goed inspecteert en stel de verkoper duidelijke vragen over de auto zelf en de (mechanische) onderdelen van de auto. De antwoorden die de verkoper geeft kunnen op een later moment van belang zijn, als de auto achteraf toch gebrekkig blijkt te zijn. Twijfelt u? Dan zou u kunnen overwegen om de auto door een deskundige te laten inspecteren alvorens u overgaat tot de aanschaf van de auto.

Heeft u onlangs een auto gekocht, maar vertoont deze gebreken? Van Essen Advocaten adviseert u graag over de mogelijkheden. Of heeft u zelf een auto verkocht en wordt u nu achteraf aansprakelijk gesteld voor gebreken van de auto? Ook dan kunt u bij ons terecht voor juridische bijstand.

Geschreven op:
30/11/2017

ANDERE ARTIKELEN

12/9/2019

U wordt verdacht van belastingfraude - wat nu?

8/3/2019

Witwassen in beweging

30/1/2019

Bewijsrecht in zedenzaken