PLEITEN IN EEN WITWASZAAK IN BRUSSEL

PLEITEN IN EEN WITWASZAAK IN BRUSSEL

Wat een drukte in de stad met alle wegblokkades en politie voor de bezoekers van de VN-top vorige week in Brussel.  Maar het Paleis van Justitie, alwaar ik zijn moest om te pleiten in een witwaszaak, maakte alles goed.

Wat een majestueus gebouw. Met name van binnen.
Want van buiten oogt het met name groot, maar er valt verder niet veel te zien.
Behalve een prachtige gouden koepel zit het Paleis namelijk verstopt achter steigers, die overigens ook weer zijn voorzien van een tweede laag steigers, zo liet ik mij vertellen.
De eerste lichting stond er al zo lang, dat deze bijna aan het vergaan waren en zelf steigers nodig hadden om overeind te blijven.
Geldgebrek blijkt de reden te zijn dat de voorgenomen verbouwing nimmer is afgerond.

Eenmaal binnen, in het overigens zwaar bewaakte gebouw, niets dan pracht.
Een enorme ontvangsthal met uiterst vriendelijke bewakers en collega-advocaten aan wie ik door de mij vergezellende Belgische advocaat uitgebreid wordt voorgesteld.
Welkom mr. Van Essen hier in Brussel!

In een uur tijd heb ik wel 50 handjes geschud. Ook van de rechter en de officier van justitie ter zitting overigens.
In Brussel wordt je namelijk keurig ingeleid door een Belgische collega advocaat.
„Aan u stel ik voor Mr. Van Essen uit Amsterdam, Edelachtbare! Zij zal de heer J.T. alhier ter zitting vertegenwoordigen,” roept de Belgische advocaat.

Of mr. Van Essen dan de tribune wil beklimmen om zichzelf even netjes aan de rechter en de officier voor te stellen.
Het is een bijzonder momentje, nu er nogal wat publiek is.

Je wordt hier namelijk niet uitgenodigd voor een exact tijdstip. Alle zaken staan gepland om 9.00 uur.Oftewel, iedereen die vandaag zitting heeft zit in de zaal al dan niet vergezeld door een raadsman of – vrouw te wachten en toe te kijken. En ik doe mijn uiterste best om niet met mijn hoge hakken in mijn toga te blijven hangen en voor al dat publiek op mijn gezicht te gaan. Ik moet grinniken bij het idee dat dit zou gebeuren maar hou mijn gezicht in een allervriendelijkste plooi.

Cliënt is niet aanwezig. Die besloot in Canada te blijven en de uitkomst daar af te wachten.
Wat was er gebeurd? Cliënt wordt een tijd geleden aangehouden met een fors geldbedrag op zak.
Ook in België heb je dan wat uit te leggen. Alvorens hij een verklaring moet afleggen wordt hem gevraagd of hij een advocaat wenst.
Ook in België kennen ze namelijk het zogenoemde Salduz-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Voor de niet jurist onder de lezers: hierin is bepaald dat iedere verdachte het recht heeft om voor diens eerste verhoor een advocaat te mogen consulteren.

Ja, cliënt heeft een eigen advocaat, een dame uit Nederland oftewel ondergetekende, maar hij weet mijn naam en nummer niet uit zijn hoofd. Of hij even in zijn telefoon mag kijken of zijn broer mag bellen. Dit wordt geweigerd. De politie wil ook niet voor hem bellen met familie om de gegevens van de voorkeursadvocaat te achterhalen. Nu er evenmin een piketadvocaat beschikbaar is, wordt cliënt op het eerste het beste vliegtuig gezet en naar Canada teruggestuurd. Want hij wil best verklaren, maar pas nadat hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht een advocaat te consulteren.

PLEITEN-IN-EEN-WITWASZAAK-IN-BRUSSEL- C
PLEITEN-IN-EEN-WITWASZAAK-IN-BRUSSEL- B
PLEITEN-IN-EEN-WITWASZAAK-IN-BRUSSEL- A

Volgens het Belgische recht en jurisprudentie kan geen veroordeling volgen, omdat de zaak hierna niet meer is onderzocht. In tegenstelling tot hoe het in Nederland gaat, moet er in België wel een begin van bewijs zijn dat sprake is van niet legaal geld. En dat is er niet. Er is zelfs geen verklaring van de verdachte: die is immers op het vliegveld retour naar Canada gezet.
Er is alleen het gegeven dat deze persoon geld bij zich had waarop nu beslag rust.
Daarnaast weten de Belgische advocaat en ik bij toeval, dat geen sprake was van een toevallige vangst van deze cliënt, zoals de Belgische autoriteiten doen voorkomen.
Uit een ander zeer omvangrijk witwas en drugsdossier van een andere gezamenlijke cliënt blijkt, dat deze verdachte onderwerp van stelselmatige observaties was.
In België heb je het recht om de inzet van dergelijke dwangmiddelen (in Nederland BOB – in België BOM-middelen genoemd) op een afzonderlijk zitting voorafgaande aan de inhoudelijke behandeling te toetsen. Door te doen alsof deze verdachte gevangen was op basis van eenvoudige politie informatie in plaats van informatie uit een enorm omvangrijk onderzoek, trachtte justitie het recht van toetsing van de inzet van die observatie middelen te omzeilen.

De officier is het er totaal niet mee eens. Over en weer vallen een aantal stevige argumenten. De regie van de zitting is niet zo strak als bij een Nederlandse strafzitting. We mogen verschillende keren op elkaar reageren. Soms ook dwars door elkaar. Het geeft veel meer het gevoel van een stevige discussie dan een te georganiseerde uitwisseling van ideeën zoals in Nederland vaak het geval is. Ik vind dit leuk!

En dan is het ineens klaar. De rechter onderbreekt de discussie en geeft aan voldoende te zijn geïnformeerd. Uitspraak 2 september. “2 september?!”, vraag ik direct fluisterend aan mijn Belgische collega. In Nederland heb je immers of direct of maximaal 2 weken later uitspraak. Het is medio juni!
In België is het echter kennelijk heel gewoon om maanden te moeten wachten op je uitspraak.
Daarbij komt dat de werkzaamheden van de rechtbanken in de zomermaanden vrijwel volledig stil liggen. Dus ook de uitspraken.

Ik ben nog verbaasd als ik even later in de mooiste rechtbankkantine ooit sta te genieten van een wel heel erg lekkere cappuccino van een Italiaanse barrista met een heerlijk vers croissantje. Kantine is trouwens niet het juiste woord. Ik sta in een prachtig soort van antiek bruin café met een prachtige ronde koffiebar van hout.

Wat een bijzondere sfeer in dit prachtige Paleis. En ik bedenk: “De kop is eraf, hier kom ik vaker!”

Auteur: mr. Marielle van Essen, strafrechtadvocaat en directeur Van Essen Advocaten

Geschreven op:
23/6/2015

ANDERE ARTIKELEN

16/8/2017

Vrijspraak voor betrokkenheid bij rellen Santpoortse Feestweek 2015

28/8/2018

De zaak Dave Roelvink

28/3/2019

Woningonttrekking en vakantieverhuur via Airbnb - Zo kunt u een hoge boete voorkomen of aanvechten