Sexting, niet altijd zonder (strafrechtelijke) gevolgen

Een groot deel van Nederland heeft zich schuldig gemaakt aan het verspreiden van het seksueel beeldmateriaal van Patricia Paay. En nog meer mensen hebben dit beeldmateriaal in ieder geval in hun bezit gehad. In dit blog legt mr. Boufadiss uit waarom niet alleen het verspreiden, maar ook het in bezit hebben van dergelijk beeldmateriaal in de nabije toekomst wellicht strafbaar wordt.

Prinsjesdag 2019

Prinsjesdag is weer achter de rug: de dag dat de regering haar plannen voor het komende jaar kenbaar maakt.
Ook wordt duidelijk of het Wetboek van Strafrecht wordt aangepast.

Dit jaar heeft de Minister van Veiligheid en Justitie met name veel normerende plannen op het gebied van seksueel gedrag op het internet.
Dit komt omdat de regering zich wil richten op nieuwe vormen van criminaliteit. De samenleving verandert en het strafrecht moet daarop worden aangepast.
Nu een groot gedeelte van de samenleving zich inmiddels afspeelt op het internet, verschuift het strafwaardig gedrag zich logischerwijs ook.

We zitten tegenwoordig allemaal op internet. Denk alleen al aan je gebruik van WhatsApp.
Je hebt natuurlijk geen zin om verdachte te worden in een strafrechtelijk onderzoek, laat staan om te worden veroordeeld met alle gevolgen voor je VOG van dien.
In dit blog informeer ik je daarom over de mogelijke strafrechtelijke gevolgen van sexting en ik richt mij daarop op een nieuw delict, het misbruik van seksueel beeldmateriaal.

Zelfstandige strafbaarstelling van het misbruik van seksueel beeldmateriaal

Vrijwel iedereen stuurt wel eens een pikante foto of filmpje naar bijvoorbeeld zijn of haar geliefde.
Het is enorm schrikken wanneer deze intieme beelden ongewenst op het internet verschijnen.
Eenmaal geplaatst op het internet, zijn deze video’s vrijwel onmogelijk te verwijderen.

Ongetwijfeld kent iedereen ook het voorbeeld van naaktfoto’s die door een rancuneuze ex op het internet worden gegooid, puur om iemand te schaden. Dergelijk gedrag wordt ook wel ‘wraakporno’ genoemd, of met een Engels woord ‘sextortion’, een samentrekking tussen het woord ‘sex‘ en ‘extortion‘ (afpersing).
Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een persoon die stiekem seksueel beeldmateriaal vervaardigd, om de nietsvermoedende betrokkene vervolgens af te persen (“Als je mij geen 1000 euro overmaakt, stuur ik dit beeldmateriaal naar je hele vriendengroep op Facebook!”).

Op dit moment kun je, wanneer dit jou overkomt, aangifte doen van smaad, laster, bedreiging of afpersing.
Maar blijkens de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel vindt de Minister van Veiligheid en Justitie dat het Openbaar Ministerie op dit moment nog te weinig mogelijkheden heeft om dergelijk gedrag aan te pakken. Het is in de visie van de regering daarom hoog tijd voor een nieuw specifiek delict.

Wraakporno wordt in de toekomst strafbaar onder artikel 139h Wetboek van Strafrecht.

Onder dit nieuwe artikel wordt het volgende gedrag strafwaardig:

Het maken van seksueel beeldmateriaal zonder toestemming van de betrokkene;

Het in bezit hebben van beeldmateriaal wetende dat het beeldmateriaal zonder toestemming van de betrokkene is vervaardigd.

Het verspreiden van seksueel beeldmateriaal, met opzet om de betrokkene te benadelen.

De gedragingen onder 1 en 2 zullen met maximaal 1 jaar gevangenisstraf worden bestraft en de gedragingen onder 3 met 2 jaren.

Het in bezit hebben en verspreiden van de video van Patricia Paay

Het gros van de mensen denkt waarschijnlijk dat hij zich niet schuldig maakt aan dergelijk handelen. Maar is dat wel echt zo?

Wie heeft immers niet de video van Patricia Paay (deels) gezien?
Deze video circuleerde dagenlang rond op allerlei sociale media alsook in WhatsApp-groepen. Het is daarom bekend dat veel mensen de video na verkrijging hebben verspreid.
Het filmpje bleek al snel zonder toestemming van Paay te zijn gemaakt en al helemaal zonder haar instemming te zijn verspreid.

Wanneer je het filmpje op jouw telefoon hebt staan, terwijl je al wist dat dit zonder haar goedvinden was gemaakt, kan je in de toekomst strafbaar zijn.
Dat is even schrikken, aangezien WhatsApp toegestuurde video’s automatisch opslaat op je telefoon, tenzij je dat uitzet.
Daardoor zullen veel mensen dit toekomstig strafbare filmmateriaal, wellicht ongemerkt, nog altijd op hun telefoon hebben staan.

Kritiek op het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel heeft tevens geleid tot kritiek.

De Raad voor de Rechtspraak stelt zich op het standpunt dat het lastig wordt om te bewijzen dat een verdachte bepaald beeldmateriaal opzettelijk heeft doorgestuurd om iemand te benadelen. De Raad pleit er daarom voor om het opzetvereiste versoepelen, in die zin dat het enkele vermoeden van benadeling strafbaar wordt.
Indien de wet conform dat advies wordt aangepast, zal strafrechtelijke aansprakelijkheid eerder aan de orde zijn.
Wie vermoedt immers niet dat het verspreiden van seksueel getint materiaal de betrokkene benadeelt?
Ik vermoed dat er weinig gevallen zijn waarin van benadeling geen sprake is.

Als advocaat maak ik mij juist zorgen om personen die wellicht niet kwaad bedoelen, maar onder het wetsvoorstel toch strafbaar zullen zijn. Niemand heeft tijd om de hele dag te bekijken welke filmpjes in tal van groepsapps worden rondgestuurd. Maar als je dit niet in de gaten houdt, heb je straks per ongeluk een strafwaardig filmpje op je telefoon staan.
Ook vraag ik mij af wat er gebeurt als je een filmpje ontvangt en pas later hoort dat de betrokkene geen toestemming heeft gegeven voor de vervaardiging en/of verspreiding van het beeldmateriaal. Ben je dan ook strafbaar als je het filmpje op je telefoon houdt?
En wat als het filmpje alleen op je telefoon staat, maar je het aantoonbaar ‘slechts’ 1 keer hebt bekeken?
Is dan nog steeds sprake van strafbaar gedrag?

Naar mijn mening zullen dergelijke vraagtekens eerst moeten worden weggenomen, alvorens het wetsvoorstel wordt aangenomen.

Momenteel moet het wetsvoorstel nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Het ziet er naar uit dat het voorstel mogelijk snel wordt aangenomen, nu de coalitie in beide Kamers een meerderheid heeft.

Wanneer jij je zorgen maakt over jouw gedrag, dan wel van een ander, op het internet en/of Whatsapp, bel dan vrijblijvend en gratis naar kantoor voor overleg. Ook wanneer je in de toekomst wordt uitgenodigd voor een verhoor, bijvoorbeeld omdat je wordt verdacht bezit, dan wel misbruik van seksueel beeldmateriaal.
Wij kunnen je voorafgaand aan en tijdens het verhoor adviseren. Ons kantoor heeft ook expertise in zedenzaken. Wij staan personen zowel op pro deo als betalende basis bij.

Meer informatie? Bel gerust naar 020-3080085 en in geval van spoed op 06-42306929.

Mr. Zahra Boufadiss
Advocaat

Geschreven op:
21/9/2018

ANDERE ARTIKELEN

19/8/2016

WINNEN VAN EEN BOPZ ZAAK: EN WAT NU?

8/3/2019

Witwassen in beweging

25/2/2019

Bedrog en oplichting, onlosmakelijk met elkaar verbonden!?