Tuchtklacht tegen mr. Van Essen over blog en medewerking tv-uitzending EenVandaag ongegrond verklaard

Tuchtklacht tegen mr. Van Essen over blog en medewerking tv-uitzending  EenVandaag ongegrond verklaard

Vandaag ontving ik de uitspraak van de Raad van Discipline in de tuchtzaak door een mediator tegen mij aangespannen bij de Orde van Advocaten.
De klachten van de mediator zijn door de Raad ongegrond verklaard!

De klacht richtte zich tegen een door mij, in het kader van mijn werkzaamheden als advocaat in een strafzaak, geschreven blog over een met succes gewraakte rechter-commissaris en mijn medewerking aan het programma EenVandaag over mijn cliënte in die zaak.

De aard van de strafzaak

Ik stond een (inmiddels oud) politie-agente bij in een strafzaak tegen haar waarin zij werd vervolgd voor het heimelijk opnemen van een gesprek tussen haar mediator en haar leidinggevenden bij de politie.
In dit gesprek lijkt de mediator er bij de leidinggevenden op aan te sturen dan wel hen te adviseren cliënte middels een psychiater vanuit de gelederen van de politie voor gek te laten verklaren. De toenmalige jurist van cliënte stelt dit bij de Mediation Federatie en de Korpschef aan de orde middels een klacht waarin hij onderdelen van het transcript van dit gesprek citeert.

Cliënte wordt dan zonder enig bewijs vervolgd voor het opnemen van dit gesprek en haar jurist voor het verspreiden van dit gesprek.
De aangifte die cliënte tegen de mediator doet van onder meer (aanzetten tot) valsheid in geschrifte en oplichting wordt vreemd genoeg door het Openbaar Ministerie geseponeerd.
Reden waarom? Omdat het Openbaar Ministerie niet kon vaststellen wie de opname had gemaakt en wat hierin werd gesteld.
Terwijl ditzelfde OM nu juist cliënte vervolgt voor het opnemen van dit gesprek en het OM dit gesprek ook gewoon op cd-rom in het dossier heeft en dus kan horen
wat hierin wordt gezegd door de mediator.

Kortom de beslissing van het OM om niet de mediator en de leidinggevenden bij de politie te vervolgen, maar wel cliënte en haar jurist, was zacht gezegd nogal dubieus.

Mijn blog over de met succes gewraakte rechter-commissaris

Wat daar verder van zij; gedurende de strafzaak tegen cliënte worden vervolgens een aantal getuigen gehoord, waaronder de bewuste mediator. Deze weigert bepaalde vragen te beantwoorden. Het verhoor wordt onderbroken en er ontstaat een discussie althans in ieder geval een gesprek tussen de mediator en de rechter-commissaris op de gang.
De oud jurist van cliënte die op diezelfde gang wacht, hoort delen van dit gesprek en wraakt enige tijd later de rechter-commissaris bij welke wraking mijn collega zich aansluit.
De wraking word gegrond verklaard omdat de rechter-commissaris volgens de wrakingskamer dit gesprek in aanwezigheid van de procespartijen binnen haar kamer met de getuige had dienen voeren.
Precies over deze wraking schrijf ik een blog.

De grenzen die de wrakingskamer stelt aan de ruimte die de rechter-commissaris heeft in zijn of haar contact met een getuige is nieuwswaardig. Maar ook pijnlijk, voor cliënte. Zij heeft door dit handelen van de RC inmiddels het gevoel niemand meer te kunnen vertrouwen. niet de politie, niet het OM en nu ook niet meer de rechterlijke macht. Dit wilde zij aan de kaak stellen.

Mijn medewerking aan het programma EenVandaag over mijn cliënte

Ook de media krijgt lucht van deze kwestie en onderzoeksjournalist Jan Born van EenVandaag bijt zich hierin vast. Dit resulteert in een uitzending over de werkwijze bij de politie met onder andere de zaak van mijn cliënte in de hoofdrol. De hele voorgeschiedenis van de kwestie komt aan bod en ook worden delen van het opgenomen gesprek tussen de mediator en de politiemedewerkers ten gehore gebracht. Hierin is onder andere letterlijk te horen dat de mediator met deze medewerkers praat over cliënte en dat hij stelt dat zij (cliënte)
nog voorbij de psychiatrie is, wat dat ook mag betekenen. Er wordt ook onderling gelachen.
In mijn reactie geef ik aan de handelwijze van deze mediator, de politiemedewerkers en het OM schandalig en stuitend vind.

In het blog maar ook in de uitzending van EenVandaag worden door mij enkel feitelijkheden benoemd. Geen leugens, geen overdrijvingen.
De naam van de bewuste mediator heb ik nimmer genoemd.

De tuchtklacht van de mediator tegen mij en mr. Kötter

Vervolgens krijgen echter zowel ik als een van de andere advocaten van ons kantoor, mr. Kötter, een tuchtrechtelijke klacht aan onze broek. Van de mediator.
Ik zou mij onnodig grievend en onjuist hebben uitgelaten in mijn blog en in mijn uitlatingen in de uitzending van EenVandaag.
Ook zouden deze uitlatingen geen enkel belang hebben gediend.

Wat mr. Kötter verkeerd zou hebben gedaan is ons een raadsel, aangezien hij met de uitlatingen niets van doen heeft.

Op 31 augustus jl. werden deze klachten tegen ons door de Raad van Discipline op de Rechtbank Amsterdam behandeld in aanwezigheid van alle partijen.
Een tenenkrommende zitting door de toonzetting van de advocaat van de mediator. Op vraag van de Raad of de klacht tegen Mr. Kötter niet kon worden ingetrokken omdat hij met de uitlatingen niets van doen had, kwam het antwoord dat hij dan eerst zijn oprechte excuses moest aanbieden voor zijn onbezonnen jeugdzonde, en dan zou hij er over nadenken.
Excuses die hij uiteraard niet kreeg. Waarom immers excuses aanbieden als je niets hebt gedaan.

Wat de klacht tegen mij aanging, werd een vreemd vergelijk getrokken met een oud kantonrechter die niets van onzin, verdraaiingen en lange verhalen moest hebben.
Ik dacht even dat ik het niet goed hoorde: had ik niet voor mij juist de pagina’s en pagina’s lange teksten van deze advocaat en zijn cliënt voor mij liggen. Teksten vol met onjuiste aannames en verdraaiingen?

Het schetst de toon van de zitting.

Uitspraak Raad van Discipline

Op 8 oktober jl. deed de Raad voor Discipline uitspraak in deze tuchtzaak.

De Raad stelt – zakelijk weergegeven – vast dat, hoewel klager de uitlatingen als grievend heeft ervaren, deze binnen de de werkzaamheden van mij als advocaat voor mijn cliënte vallen en niet onnodig grievend zijn.
Ik zou in mijn keus voor deze uitlatingen geen onjuiste belangenafweging hebben gemaakt, zeker ook gezien het feit ik de naam van klager in die uitlatingen niet heb genoemd.
Ook is van onjuistheden in mijn uitlatingen in de blog of de uitzending van EenVandaag niet gebleken.
Mr. Kötter heeft überhaupt geen bemoeienis met de uitlatingen gehad.

U treft de uitspraak integraal hier aan.

De klachten worden mitsdien ongegrond verklaard.

Overigens deed de mediator ook strafrechtelijk aangifte tegen mij als persoon. Een aangifte waar ik nog steeds van het OM geen sepotbeslissing op mocht ontvangen.
Kennelijk ben ik zelf nog steeds verdachte.
Cliënte en haar jurist hebben we overigens wel inmiddels onherroepelijk vrijgesproken weten te krijgen bij de rechtbank in hun strafzaken.
De tuchtklachten die de mediator heeft ingediend tegen onder meer de journalist van Eenvandaag Jan Born bij de Raad voor Journalistiek zijn inmiddels ook al onherroepelijk ongegrond verklaard.

Gevolgen voor de advocatuur: mag je bloggen over je zaken of niet? Wat mag je wel en niet in een tv-programma zeggen?

Wat betekent deze uitspraak nu voor ons als advocaat in deze tijden van vrijwel grenzeloze mogelijkheden van communicatie. TV, bloggen, LinkedIn, Instagram, YouTube.

Deze uitspraak betekent dat je ruimte hebt. De ruimte om binnen je werk als advocaat uitlatingen te doen, zelfs als die door anderen worden opgevat als grievend.

Deze ruimte is echter niet onbeperkt.

De beperkingen die je hierin hebt zijn:

  1. Je mag geen onnodig grievende uitlatingen doen.
    Niet schelden bijvoorbeeld. Ik gebruikte de woorden schandalig en stuitend in het TV programma hetgeen mijn standpunt als raadsvrouw in deze kwestie juist verwoord. Wellicht grievend, maar niet onnodig aldus de Raad.
  2. De uitlatingen moeten een belang dienen.
    In dit geval het belang van mijn cliënte bij discussie al buiten de rechtszaal over de handelwijze van zowel het OM als ook de rechtspraak in haar zaak.
  3. Het belang van andere partijen mag niet onevenredig worden geschaad.
    In deze zaak is het belang van de mediator door mij in acht genomen door hem niet met naam en toenaam te noemen.

Zelf hulp nodig bij een tuchtzaak of strafzaak?

Heeft u zelf een tuchtzaak aan de hand?
Wilt u weten waar in uw geval precies de grenzen liggen?
Hebt u te maken met een onterechte strafzaak en wilt u niet alleen goede bijstand ter zitting maar hier ook meer aandacht buiten de rechtszaal voor vragen?
Kunnen wij u anderszins juridisch ergens mee helpen?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor teneinde u te laten informeren over de mogelijkheden en kosten.
Zie de informatie in onderstaand auteursblok.
Wellicht tot ziens!

Mr. Marielle van Essen

Geschreven op:
11/10/2018

ANDERE ARTIKELEN

16/2/2018

Lid studentenvereniging vrijgesproken van openlijke geweldpleging

22/2/2019

Werkgever vraagt steeds vaker om VOG. Wat nu?

19/2/2019

U heeft gereden onder invloed! Of toch niet?