Vrijspraak voor betrokkenheid bij rellen Santpoortse Feestweek 2015

Vrijspraak voor betrokkenheid bij rellen Santpoortse Feestweek 2015

Ruim twee jaar geleden was cliënt met zijn vrienden op de Santpoortse Feestweek.
Rond middernacht ontstond er consternatie omdat een jong meisje onwel werd.
Iedereen moest het terrein verlaten.
Toen cliënt de Feestweek verliet, stond er bij de uitgang een groot aantal politieagenten met gummiknuppels opgesteld.
De politie trachtte het onrustige publiek weg te drijven met behulp van politiehonden.
Cliënt stond rustig aan de zijkant te wachten, totdat hij naar zijn auto mocht lopen.

Plotseling werden er vanuit het publiek stenen en flessen gegooid in de richting van de politie.
Op dat moment rende de politie de menigte in met behulp van politiehonden.
Cliënt probeerde weg te rennen, maar struikelde en werd gebeten door een hond.
Vervolgens werd hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Tijdens zijn verhoor hoorde cliënt dat hij ervan werd verdacht stenen te hebben gegooid naar de politie.

Cliënt verklaarde direct dat hij onschuldig is. Hij heeft nimmer met een steen in zijn handen gestaan, noch is hij op andere wijze agressief geweest tegen de politie.
Na drie dagen werd cliënt vrijgelaten en hij dacht dat daarmee de kous af was.

Echter, een jaar later ontving cliënt alsnog een dagvaarding. Hij werd verdacht van openbare geweldpleging omdat hij stenen zou hebben gegooid naar de politie.

Het dossier bevatte twee verklaringen van politieagenten die stelden dat cliënt geweld tegen hen had gebruikt.

Normaliter kan een verklaring van één politieagent al voldoende zijn voor een bewezenverklaring. Hun processen-verbaal hebben immers bijzondere bewijswaarde.
Om die reden heb ik verzocht de politieagenten in kwestie te horen bij de rechter-commissaris.
Op die wijze werd ik in de gelegenheid gesteld om de betrouwbaarheid van hun processen-verbaal te toetsen.

Tijdens de verhoren kwam naar voren dat de verklaringen van de politieagenten op meerdere punten haaks op elkaar stonden.
Het leek wel alsof ze het beiden over een geheel ander persoon hadden.
Bovendien kon één van de politieagenten zich tijdens het verhoor opeens niets meer herinneren.
De andere politieagent legde een verklaring af die haaks stond op zijn eerdere proces-verbaal.

Tegenover deze twijfelachtige verklaringen stond de consistente en betrouwbare verklaring van cliënt.
Zijn verklaring vond bovendien steun in andere getuigenverklaringen.

Ter zitting heb ik betoogd dat de betrouwbare verklaring van cliënt in deze zaak zwaarder dient te wegen dan de verklaringen van de agenten.
Ik heb de rechtbank gewezen op de grote verschillen in de verklaringen van de politieagenten.

Gisteren heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld dat cliënt inderdaad dient te worden vrijgesproken!
Ondanks meerdere belastende verklaringen van agenten, heeft de rechtbank geoordeeld dat cliënt onschuldig is.
In chaos en hectiek kunnen fouten worden gemaakt, ook door de politie.

Wordt u ook verdacht van openbare geweldpleging of mishandeling?
Neem (telefonisch) contact op met ons kantoor!

Mr. Zahra Boufadiss.

Geschreven op:
16/8/2017

ANDERE ARTIKELEN

12/7/2016

NEDERLANDS LEVENSLANGBELEID IS INHUMAAN

11/7/2018

Roekeloos rijden: zeldzaam?

24/4/2018

Huiselijk geweld en de oplegging van een huisverbod en contactverbod