Vrijspraak voor mishandeling ex-vriend

Wat begon als een gezellige avond stappen, eindigde in een ziekenhuisbezoek.Cliënt en zijn toenmalige vriend gingen een avond stappen. Eenmaal in de club werd de toenmalige vriend al snel opstandig, wat leidde tot een conflict tussen de heren.Omdat cliënt bekend was met het temperament van zijn toenmalige vriend en problemen uit de weg wilde gaan, wilde hij naar huis. Bij het verlaten van de Reguliersdwarsstraat vernam cliënt dat hij werd achtervolgd. Cliënt versnelde zijn pas, maar dit mocht niet baten.Op het moment dat cliënt de Vijzelstraat probeerde over te steken en op een zeer druk kruispunt stond, pakte zijn toenmalige vriend hem van achteren vast en gaf hem een klap.Cliënt verweerde zich middels één enkele klap. De ex-vriend lag op straat en leek pijn te hebben. Dit was voor cliënt de aanleiding om zelf een ambulance te bellen.De jongeman werd i.v.m. kaakbreuken geopereerd. Enkele dagen na het incident deed hij aangifte van mishandeling.Cliënt werd vervolgens vervolgd voor mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten gevolge.In eerste aanleg – bij de rechtbank – werd cliënt bijgestaan door een andere advocaat.De rechtbank achtte cliënt schuldig aan mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten gevolge.Voor cliënt voelde de veroordeling als onrecht. Dit was dan ook voor hem de aanleiding om hoger beroep in te stellen en over te stappen naar ons kantoor.Ik heb met cliënt besproken dat het in ons rechtssysteem niet zo is dat een verdachte enkel kan stellen dat hij werd aangevallen en dat daarom sprake was van een ‘noodweerssituatie’ waarin diegene zich moest verdedigen.Nee, men dient met een goed en uitgewerkt verhaal te komen, hetgeen voor mij de aanleiding was om samen met cliënt een uitgebreide verdediging op te bouwen.Uit gesprekken met cliënt bleek dat cliënt in het verleden vaker te maken heeft gehad met geweld afkomstig van zijn ex-vriend.Nog geen week voor het incident had cliënt midden in de nacht de politie gebeld, omdat hij werd aangevallen door zijn ex.Naar aanleiding van het verhaal van cliënt heb ik de politiemutatie (rapport opgesteld door de politie) over het geweldsincident van een week eerder opgevraagd bij het openbaar ministerie.Uit de politiemutatie bleek dat cliënt inderdaad een melding had gemaakt bij de politie.Eenmaal ter plaatse zag de politie dat de ex-vriend vijandig/gewelddadig was, omdat hij niet wilde dat cliënt bij hem weg zou gaan.Cliënt en ik hebben daarnaast zeer uitgebreid de verklaringen van zijn ex-vriend bestudeerd. Daaruit bleek dat er veel tegenstrijdigheden waren in de verklaringen. In zijn aangifte verklaarde hij cliënt niet te hebben geslagen. Hier komt hij echter later op terug. Bij de rechtbank had hij een schadevergoedingsverzoek ingediend, maar al voordat deze vordering werd behandeld werd deze ingetrokken. De ex-vriend verklaarde dat hij zijn vordering introk, omdat hij cliënt ook had geslagen en de situatie had uitgelokt. Deze verklaring ondersteunt precies de verklaring van cliënt, te weten: ik werd aangevallen. Op de terechtzitting heb ik uitgebreid besproken dat het in deze zaak gaat om het verhaal van cliënt tegen het verhaal van zijn ex-vriend.Hierbij is het opvallend dat de ex-vriend van cliënt zichzelf tegenspreekt, en uiteindelijk zelfs aangeeft cliënt te hebben geslagen en de situatie te hebben uitgelokt.Tevens heb ik aangehaald dat uit de door ons opgevraagde politiemutatie bleek dat de ex vaker gewelddadig was richting cliënt.In de visie van de verdediging was dan ook sprake van een noodweersituatie waartegen cliënt zich diende te verdedigen.Tot slot heb ik benadrukt dat het in mijn visie, voor de beoordeling van de onderhavige zaak, van belang is dat het strafblad van cliënt geheel blanco is.Cliënt heeft een universitaire studie afgerond en heeft mooie toekomstdromen. Deze dromen zouden zijn verwoest door de enkele veroordeling in deze zaak.Na de hiervoor uiteengezette verweren kwam het hof tot de conclusie dat niet vastgesteld kon worden wat zich heeft afgespeeld op de Vijzelstraat.Dit was voor het hof de reden om cliënt vrij te spreken!Tijdens mijn pleidooi heb ik de bespreking van de bewezenverklaring afgesloten met een citaat van een magistraat (rechter) bij de Hoge Raad – ons hoogste rechtscollege.Ik zal de onderhavige blog afsluiten met hetzelfde citaat, te weten:Het is alsof de feitenrechters niet willen aanvaarden dat een klap soms terecht is gegeven.Daarin staan de rechters overigens niet alleen.Ook de politie lijkt het moeilijk te vinden goed om te gaan met mensen die zelf optreden als hen kwaad is aangedaan.Ons systeem lijkt te zijn ingericht dat je je met je eigen zaken moet bemoeien en dat recht voor onrecht moet wijken.Mensen die kordaat optreden verkeren in de praktijk in een ongemakkelijke rechtspositie evenals mensen die slachtoffer werden maar dat niet passief wilden ondergaan.’[1]Heeft u te maken gehad met geweld en wordt u nu zelf vervolgd? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons kantoor.Mr. Justin Kötter[1] HR 11 januari 2011, ECLI:NL:HR:BP0265, m.nt. Y. Buruma.

Geschreven op:
22/2/2017

ANDERE ARTIKELEN

22/5/2019

De onderzoeksplicht in zedenzaken

12/11/2019

IMPORTANT DUTCH COURT DECISION AGAINST FACEBOOK NETHERLANDS / IRELAND

28/10/2019

Wat is gevaarlijk en daarmee strafbaar rijgedrag in de zin van artikel 5 Wegenverkeerswet?