Bestuursrecht

Wordt u geconfronteerd met een onwelgevallig besluit van de overheid? Dan hebt u te maken met een bestuursrechtelijke kwestie. Tegen besluiten van een bestuursorgaan kunnen bezwaarschriften worden ingediend, in de meeste gevallen voorafgegaan aan zienswijzen. Ook kunt u tegen een besluit waartegen het bezwaar ongegrond is verklaard in beroep bij de bestuursrechter. Hangende die procedure kunt u de bestuursrechter vragen om een zogenoemde voorlopige voorziening (Vovo), oftewel een tussentijdse en voorlopige beslissing. Mr. Van Essen kan u als advocaat bij deze procedures van bezwaar, beroep en vovo bijstaan.

 • Bezwaar besluit bestuursorgaan
 • Beroep bij bestuursrechter
 • onterechte sluiting horeca
 • onterechte sluiting woningen
 • onterechte afwijzing VOG
 • Voorlopige voorziening
 • Bezwaar CBR besluiten
 • Onterecht huisverbod
 • Arbeidszaken ambtenaren
 • Handhaving en sancties
 • Verkeersovertredingen
 • Opstellen zienswijzen

Handhaving en sancties

Heeft een bestuursorgaan u een sanctie opgelegd? Of is uw verzoek tot handhaving afgewezen? U kunt beroep instellen.
Bestuursorganen zijn belast met de uitvoering van wetten en kunnen sancties opleggen om de naleving te bevorderen. Zoals bijvoorbeeld het opleggen van een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom of het aankondigen van bestuursdwang. Als uw bezwaar tegen de aan u opgelegde sanctie is afgewezen, kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de bestuursrechter. U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen. Hebt u toch advies nodig of wilt u dat mr. Van Essen de stukken opstelt, neem dan contact met haar op via onderstaande button.

Bezwaar besluit bestuursorgaan

Bent u het oneens met een besluit van een bestuursorgaan zoals de verlening of weigering van een vergunning of het opleggen van een boete, dan is het mogelijk hier tegen op te komen. Hierbij zult u de regels dienen volgen zoals die zijn neergelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Dit houdt onder andere in dat u voordat u bij de rechter terecht komt, de bezwaarschriftprocedure bij het bestuursorgaan zelf dient te doorlopen. De bestuursrechter toetst vervolgens het genomen besluit op bezwaar.

Arbeidszaken ambtenaren

Werkt u voor een bestuursorgaan en heeft u een conflict met uw werkgever? U kunt het conflict voorleggen aan de rechter. Ook kan mr. Van Essen u begeleiden bij een eventueel verhoor door het VIK of ander orgaan bij interne onderzoeken.

NEEM CONTACT OP