Civiele zaken

Na jarenlang in strafzaken (proces)ervaring te hebben opgedaan, kwam enkele jaren geleden steeds vaker de vraag om ook op te treden in civielrechtelijke procedures. De stijl en ervaring waarmee mr. Van Essen haar zaken behandelt, spreekt ook cliënten met andere zaken dan strafzaken aan. Sinds een aantal jaar behandelt zij dan ook een aantal civielrechtelijke zaken, waarvan hieronder een opsomming. Staat uw zaak er niet bij, dan kunt u altijd bellen of mailen maar mr. Marielle van Essen om te bezien, of zij u toch kan bijstaan. Zo nodig met de hulp van een extern deskundige. Zie onder aan de pagina de link naar de contactgegevens.

  • Kort geding procedures
  • Onrechtmatige daad
  • schadevergoeding

  • Wet Verplichte GGZ (voorheen: Wet BOPZ)
  • Veiligheidskwesties met overheid
  • Bemiddelingsgesprekken.

Kort geding procedures

Indien u met spoed een beslissing van een rechter nodig hebt, dan kunt u een zogenoemde kort geding procedure voeren.
U kunt uw wederpartij (een burger, een bedrijf of zelfs de Staat der Nederlanden) dan dagvaarden om te verschijnen voor de voorzieningenrechter.
U dient de voorzieningenrechter, ook wel kort geding rechter genoemd, wel te overtuigen van het spoedeisend belang dat u hebt bij uw probleem.
Kort geding procedures kunt u enkel voeren met een advocaat. Deze stelt samen met u de kort geding dagvaarding op waarin het probleem zo kort en bondig mogelijk wordt verwoord. Van alle stellingen in deze dagvaarding dienen bovendien producties (bewijsstukken) te worden overlegd.

Veiligheidskwesties met overheid

Wordt u om welke reden dan ook ernstig bedreigd en kunt u geen kant op?  Bel of mail mr. Van Essen om discreet en vertrouwelijk te bespreken wat er speelt en welke mogelijkheden er zijn om in eerste instantie de veiligheid van u en uw eventuele gezin te waarborgen. Ook kan daarnaast vanuit strafrechtelijk - en civielrechtelijk oogpunt worden bekeken wat verder in de kwestie wijsheid is. Wat zijn uw rechten en uw plichten. Wat kunt u verwachten bij de verschillende opties die voorliggen en wat is in uw geval wijsheid om te doen.

Bemiddelingsgesprekken

Komt u er niet uit met de wederpartij? Hebt u het idee dat de kwestie ondanks of misschien wel juist door de advocaten aan beide weerskanten compleet is vastgelopen? Overweeg dan mr. Van Essen in te schakelen  om te bezien of zij als extern deskundige en ervaren gespreksleider de kwestie tot een oplossing kan brengen. Hierbij is steeds van belang in de eerste plaats te zoeken naar gezamenlijke belangen. Niet langer blind te staren op wat partijen verdeeld houdt, maar waar zij elkaar wél kunnen vinden. Het begeleiden van een dergelijk proces kan een jarenlang slepende juridische kwestie ineens tot een oplossing brengen.

NEEM CONTACT OP