Commuun strafrecht

Met commune strafzaken wordt in de volksmond bedoeld, de meest gangbare strafzaken waarvan de feiten zijn strafbaar gesteld in ons Wetboek van Strafrecht alsook enkele bijzondere wetten zoals de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie. Hieronder een opsomming van de strafzaken die mr. Marielle van Essen al sinds 2002 als gespecialiseerd strafrechtadvocaat behandelt in Nederland en met enige regelmaat ook in buitenland.

 • Deelname criminele organisatie
 • Import / export / productie verdovende middelen
 • Bezit (vuur)wapens
 • Levensdelicten (moord / doodslag)
 • Zedenzaken
 • vermogensdelicten (diefstal, verduistering, oplichting) 

 • vermogensdelicten (diefstal, verduistering, oplichting) 
 • Witwassen
 • ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel
 • WOTS / WETS
 • Uitlevering / overlevering
 • Internationale rechtshulp

Deelname criminele organisatie

Om van een criminele organisatie te kunnen spreken is vereist dat sprake is van minimaal twee personen die (enigszins) duurzaam en gestructureerd samenwerken bij het plegen van strafbare feiten. Niet vereist is dat u zelf (alle) strafbare feiten hebt gepleegd die (leden van) de organisatie hebben gepleegd. U hoeft zelfs niet ieder lid van de organisatie te kennen. Vereist is dat u de opzet had op deelname en een bijdrage aan een criminele organisatie met als doel het plegen van bepaalde strafbare feiten.
Deelneming aan een organisatie die zich richt op het plegen van drugsmisdrijven wordt met maximaal acht jaar gevangenisstraf bestraft en deelneming aan een terroristische organisatie zelfs met vijftien jaar.

Import / export / productie drugs

Zowel de import, export, productie alsook de handel en het bezit zijn strafbaar gesteld bij de Opiumwet.
Hierbij is doorgaans voor de straf met name van de belang het gewicht van de drugs die zijn geïmporteerd, geproduceerd of in bezit aangetroffen en de vraag of sprake was van deelname aan een criminele organisatie en de rol die de deelnemer in deze organisatie innam.
De laatste jaren lijken de straffen voor deze delicten te stijgen tot een niveau, dat de verhouding tot levensdelicten mank lijkt te gaan.

Zedenzaken

Zedendelicten komen in het Nederlandse strafrecht voor in verschillende vormen en mate van ernst. Het kan bijvoorbeeld gaan om verkrachting, maar ook om schennis van de eerbaarheid.
Binnen de strafrechtpraktijk is het een feit van algemene bekendheid dat er met betrekking tot zedenmisdrijven het vaakst van alle misdrijven sprake is van een valse beschuldiging. Dergelijke (soms dus valse) beschuldigingen zijn voor de beschuldigde vaak erg schadelijk.
Zedenzaken zijn dan ook in de meeste gevallen beladen. In elk geval garandeert mr. Marielle van Essen een open vizier, discretie en vertrouwelijkheid.

Internationale rechtshulp

Anno 2020 zijn strafrechtelijke onderzoeken met grote regelmaat grensoverschrijdend. Politie, justitie, douane en fiscus in verschillende landen werken steeds meer samen op gebied van internationale rechtshulp bij verhoren, doorzoekingen, verstrekking van (financiële) gegevens. Mr. Van Essen reist waar nodig af naar landen waar getuigen en verdachten in het kader van wederzijdse rechtshulp worden gehoord in Nederlandse onderzoeken.
Zo vloog zij in het kader van bijstand, advies en getuigenverhoren de wereld over onder andere naar Marokko, Zuid-Afrika, Colombia, Nigeria, Suriname, de VS, Italië, Spanje, Hongarije, Bulgarije, Turkije, Libanon, Portugal en Zwitserland.

Ook dienen Nederlandse verdachten met regelmaat voor te komen in andere landen dan Nederland.
Bijstand van een Nederlandse advocaat in het land waar uw vervolging plaats vindt, geeft doorgaans een vertrouwder gevoel.
Vertrouwelijk kunnen praten met uw advocaat in uw eigen taal is zeker tijdens stressvolle periodes zoals bijvoorbeeld hechtenis van cruciaal belang.
Wat wordt u precies verweten, wat is de beste verdedigingsstrategie. Mr. Van Essen helpt u bij het kiezen van de juiste plaatselijke advocaat en staat u desgewenst ook in de buitenlandse rechtbank ter verdediging aan uw zijde.
Zo stond mr. Marielle van Essen al meerdere verdachten bij in onder meer de Belgische rechtbanken van Antwerpen, Brussel en Hasselt.

NEEM CONTACT OP