Economisch strafrecht

Economische delicten zijn vergrijpen die strafbaar zijn gesteld in de Wet op de Economische Delicten (WED). De WED is een kaderwet die de overtreding van allerlei economisch gerelateerde wetten en regelgeving strafbaar stelt. Zowel bedrijven als particulieren kunnen te maken krijgen met vervolging voor economische delicten. De FIOD, Belastingdienst alsook bijzondere opsporingsambtenaren zijn belast met de opsporing van economische delicten. Mr. Marielle van Essen verleent bijstand in verscheidene in de Wet op de Economische Delicten geregelde zaken. Een aantal voorbeelden worden hieronder opgesomd.

 • Geneesmiddelenwet
 • Wet op het financieel toezicht
 • Wet dieren
 • Luchtvaartwet
 • Flora en Faunawet
 • Wet natuurbescherming
 • Winkeltijdenwet  
 • Wet bodemverontreiniging  
 • Arbeidstijdenwet
 • Wet melding ongebruikelijke transacties
 • Telecommunicatiewet
 • Economische kamer rechtbank  

NEEM CONTACT OP