Mediarecht

Indien u danwel uw bedrijf publiekelijk wordt beschuldigd van bijvoorbeeld strafbare feiten, dan kan dit uw reputatie danwel die van uw bedrijf ernstig beschadigen. Als een publicatie onrechtmatig is kan civielrechtelijk, bijvoorbeeld eerst via een sommatie brief en daarna in kort geding, verwijdering en rectificatie worden geëist. Ook kan vergoeding van uw schade worden gevorderd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om aangifte te doen van smaad en/of laster. Omgekeerd kunt u zelf worden beschuldigd van smaad en laster en daardoor advies en bijstand van een deskundige nodig hebben. De combinatie van civielrechtelijke - en strafrechtelijke mogelijkheden om smaad en/of laster ongedaan te maken vereist de nodige ervaring. Deze ervaring heeft mr. Van Essen in huis.

  • Smaad
  • Smaadschrift
  • Laster
  • Sommatiebrief
  • Rectificatie

  • Kort geding procedure
  • Schadevergoeding
  • Recht op Privacy
  • Social Media
  • Vrijheid van Meningsuiting

NEEM CONTACT OP